Uutta teknologiaa voidaan käyttää rauhan rakentamisessa – Rapoport-palkinto Aino Piirtolalle

Rapoport-palkinto myönnettiin KTM Aino Piirtolalle tutkimuksesta Exploring Peacetech Platforms and Their Connection to End User Empathy. Tutkimus on Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tehty pro gradu -tutkielma. Teknologian käytön mahdollisuuksia rauhan ylläpitämisessä on tutkittu vielä melko vähän. Piirtolan tutkimus osoittaa, että teknologioiden koetaan mahdollistavan paremmat ja kestävämmät rauhanprosessit, jos teknologian käyttöä vain lisätään rauhanrakentajien työssä. Parhaiten toimivat sosiaalinen […]