Kirja ”rauhantutkimus kautta vuosien” julkaistu

Rauhan- ja konfliktintutkimus on nuori tieteenala. Vuosien mittaan useat maamme johtavat yhteiskuntatieteilijät ovat kuitenkin pohtineet rauhankysymystä eri tieteenalojen näkökulmasta. Tähän teokseen Raimo Väyrynen on koonnut alan keskeisimmät artikkelit. Ne antavat oivallisen kuvan suomalaisen rauhantutkimuksen ja rauhanajattelun kehityksestä eri tieteenaloilla sekä niiden panoksesta sotien ehkäisemiseen, konfliktien ratkaisuun ja rauhan lujittamiseen. Samalla tämä teos juhlistaa suomalaisen rauhantutkimuksen […]