Rahastot

Anatol Rapoportin rauhantutkimusrahasto

Rahasto tukee monitieteellistä rauhantutkimusta ja tutkimustiedon julkistamista. Rahaston tavoitteena on tulla merkittäväksi suomalaisen rauhantutkimuksen tukijaksi kartuttamalla pääomansa.

Rahasto myöntää vuosittain Rapoport-palkinnon korkeakoulutasoiselle lopputyölle. Myöntöperusteissa arvioidaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytäntöön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa uudistavaa näkemystä. Palkinto on 1.000 euroa. Palkinnon asiainhoitaja toimii ajatushautomo SaferGlobe. Palkintoa voi ehdottaa vuosittain noin helmi-heinäkuun välisenä aikana, tarkemmat tiedot julkaistaan SaferGloben verkkosivuilla ja kanavissa.

Rahaston peruspääomana ovat neljältä rauhantutkimusta arvostavalta yksityishenkilöltä vuonna 2020 saadut lahjoitukset sekä Leo Mechelin säätiön tekemä huomattava lahjoitus vuonna 2021.

Rahaston hoitokunnan tiedot löydät yhteystiedot-sivultamme.

Bertrand Russellin Sadankomitea -rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Sadankomitealaista rauhantyötä ja edistää pasifismia sekä osallistaa uusia sukupolvia filosofi Bertrand Russelin hengessä rauhanaktivismiin. Rahasto toimii rauhanjärjestö Sadankomitean merkkipäivä- ja testamenttirahastona.

Rahaston peruspääomana on Leo Mechelin säätiön tekemä huomattava lahjoitus vuonna 2021 ja rauhanjärjestö Sadankomitean sekä sen jäsenten tekemä lahjoitus vuonna 2021.

Rahaston hoitokunnan tiedot löydät yhteystiedot-sivultamme.

Tuulikki ja Onni Puustinen rahasto

Rahaston tarkoituksena on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tukea maailman rauhaa ja ydinaseettomuutta edistävää työtä säätiön tavoitteiden hengessä.

Rahaston peruspääoma on Vappu ja Ilkka Taipaleen tekemä huomattava lahjoitus vuonna 2020.