Rapoport-kunniamaininnat Camilla Ojalalle ja Teemu Vaarakalliolle

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto jakaa Rapoport-palkinnon tai kunniamaininnan korkeakoulutasoiselle lopputyölle. Myöntämisperusteissa arvioidaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytäntöön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa uudistavaa näkemystä. Anatol Rapoportin -rauhantutkimusrahaston Rapoport-palkinnon kunniamaininnat myönnettiin vuonna 2022 Camilla Ojalalle ja Teemu Vaarakalliolle. Myöntämisperusteissa arviodiaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytäntöön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa uudistavaa näkemystä. Camilla […]

Uutta teknologiaa voidaan käyttää rauhan rakentamisessa – Rapoport-palkinto Aino Piirtolalle

Rapoport-palkinto myönnettiin KTM Aino Piirtolalle tutkimuksesta Exploring Peacetech Platforms and Their Connection to End User Empathy. Tutkimus on Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tehty pro gradu -tutkielma. Teknologian käytön mahdollisuuksia rauhan ylläpitämisessä on tutkittu vielä melko vähän. Piirtolan tutkimus osoittaa, että teknologioiden koetaan mahdollistavan paremmat ja kestävämmät rauhanprosessit, jos teknologian käyttöä vain lisätään rauhanrakentajien työssä. Parhaiten toimivat sosiaalinen […]